Salı, Aralık 01, 2015

Fener Rum Patrikhanesi ve Aya Yorgi Kilisesi


Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks kilisesinin başpiskoposluğudur. İstanbul’da Fener semtindeki Aya Yorgi kilisesinde bulunduğu için Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi adıyla anılmaktadır.Birinci Constantinus’un Roma İmparatorluğunun başkentini Roma’dan Bizansa taşıması ve şehre Konstantinopolis (İstanbul) adını vermesiyle buradaki kilise başpiskoposluk mevkiine yükseldi.(MS 4.yy)

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan ve Ayasofya’yı da camiye çevirdikten sonra Ortodokslara dini hayatta serbest olduklarını, bir patrik seçerek patrikhanenin faaliyete geçirilmesini bir fermanla bildirir. 1453-56 yılları arasında bugünkü Fatih Camiinin bulunduğu yerdeki Havariyyn Kilisesinde patriklik açılır. Daha sonra üç kez daha yer değiştirdikten sonra dördüncü ve son kez 1601'de patrikhanenin bulunduğu Aya Yorgi kilisesine taşınır .

Günümüzde aynı avluda bulunan patriklik binası,kütüphane, ayazma, müştemilat ve kutsal mür yağının üretim yeri de mevcuttur ve tabi ki (sanırım) onları gezemezsiniz. Ben de ikinci kez gelip Aya Yorgi'yi gezdim. Burası dışarısındaki sadeliğe tam zıt çok şatafatlı küçük bir kilise. Burada ilk yapı 12.yüzyılda inşa edilmiş Burç Kilisesidir. 1600' lerde yeniden inşa edilmiştir.(1700'lerde ve 1800'lerde yıkılıp yeniden yapıldığı veya genişletildiğine dair rivayetler vardır)İçinde Bizans dönemine ait mozaikler,kutsal emanetler, üç azizeye ait tabutlar ve 5.yy dan kalan patriklik tahtı var.

Kilisede ayrıca İsa'nın Kudüs'te zincirlenerek bağlandığına inanılan bir kutsal taş da bulunmaktadır.
12 sütun üzerine inşa edilen kilisede bu sütunlar havarileri temsil ettiği için üzerlerine tasvirleri yapılmıştır. 

Hiç yorum yok: