Çarşamba, Temmuz 07, 2010

yazarlar ve şehirleri-3

Yaşar Kemal ve ÇukurovaYaşar Kemal 1923 Osmaniye doğumludur. Çocukluğu, hayatının bir bölümü Osmaniye ve Çukurova'da geçmiştir.
Yaşar Kemal'in köyü, köyündeki kimi mekânlar, insan portreleri, köyün ekseni etrafında Çukurova'nın bin bir rengi kitaplarında vardır. Çukurova ve yöre halkının çileli yaşamını, zorluklarla mücadelesini, sömürülüşünü, uğradığı haksızlıkları, kan davası ve ağalık-toprak sorunlarına değinmiş, Toros'ları anlatmış, fabrika işçilerinin ezilişini dile getirmiştir.
Örneğin İnce Memed; romanın konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer. Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olması üzerine bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür.Zavallı ve kendi halinde görünse de Çukurova köylüsü öfkesini haykıracak anı bekler .
"Teneke"de (1967), Çukurova yöresindeki çeltik ağalarına karşı mücadele eden ve köylünün yanında yer alan genç ve idealist bir kaymakamın trajik öyküsünü işler,  "Dağın Öteki Yüzü" üçlemesinin ilk kitabı olan Orta Direk'te (1960) yazar, Toroslardaki bir köyün insanlarının, pamuk tarlalarında ırgatlık yapmak için, Çukurova'ya doğru yola koyuluşlarını, tabiatla dövüşe dövüşe Çukurova'ya varışlarını anlatır.
Filme de alınmış olan Yer Demir Gök Bakır ve Yılanı Öldürseler de öyle. Köylülerin dramını onlardan biriymiş gibi anlatır. Yaşadığı köyden ya da şehirden beslendiği çok açık ama bunu o kadar güzel tasvir eder ki siz de sanki orada onları yaşamış gibi olursunuz. Ben bunu biraz da Yaşar Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarında bekçilik, pamuk tarlasında ırgatlık,ayakkabıcı çıraklığı, amelebaşılık, arzuhalcilik, öğretmenlik gibi geçici işlerde çalışmasına da bağlıyorum. Yöre insanını ve sıkıntılarını bundan daha iyi gözlemleme yolu var mıdır?
"Yaşar Kemal'in anakarası Çukurova..."(Feridun Andaç)
"Çukurovanın Homerosu Yaşar Kemal "(Nuri Sağaltıcı)
Yaşar Kemal doğduğu topraklardan kopmamıştır. Çukurova ile özdeşleşmiştir.

Hiç yorum yok: